ORGANIGRAMA

Raúl Montañés

Presidente

Sergio Musuy

Secretario

Rafael Ribeiro

Tesorero

Arantxa Rodríguez

Directora Técnica

Borja Colinas

Responsable Área Médica

Marta Rico

Responsable Área Comunicación